Wapienne i granitowe kruszywa i wypełniacze
do różnych zastosowań

Kruszywa i wypełniacze dla drogownictwa

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

 • kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm
 • kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm
 • kruszywo drobne 0-2 mm
 • kruszywo drobne 0-4 mm
 • kruszywo grube 31,5-63 mm
 • kruszywo 0-0,09 mm

Wprowadzanie do obrotu handlowego kruszyw przeznaczonych do stosowania w budownictwie (zarówno drogowym, jak i do betonu) wymaga spełnienia wymogów norm zharmonizowanych, w tym wstępnych badań typu, stałego nadzoru nad jakością w ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz znakowania CE. Kruszywa produkowane w Kopalni Wapieni „Wierzbica” posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023-CPD-0239 F i są oceniane w systemie 2+.
W tej grupie wyrobów bardzo istotne są właściwości fizyko-mechaniczne surowca skalnego oraz parametry granulometryczne produkowanych frakcji kruszyw.
Kruszywa stosowane w budownictwie drogowym w zależności od przeznaczenia należy klasyfikować wg jednej z obowiązujących norm:
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
Powyższe normy definiują właściwości: geometryczne, fizyczne, mechaniczne i chemiczne kruszywa oraz podają kategorie wymagań służące do oceny jego jakości. Nie określają natomiast wymagań dotyczących kruszywa do konkretnych zastosowań, pozostawiając ich określenie krajom członkowskim CEN.
Dokumentami wdrażającymi zapisy norm PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242 do stosowania na drogach krajowych Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiednio wymagania techniczne WT-1 oraz WT-4.
Wytyczne Techniczne – 4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” podają wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy, nawierzchni z kruszywa niezwiązanego i ulepszonego podłoża i oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13242. Natomiast wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiązanych opierają się na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13285.
Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do ulepszonego podłoża i warstw podbudowy przedstawione w tablicy 1 [WT-4] pozwalają na zastosowanie kruszyw wapiennych ze złoża Wierzbica do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowanie w warstwie ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej nawierzchni dróg obciążonej ruchem KR1-KR6

pobierz deklaracje zgodności

inne produkty

 • Wapienne i granitowe kruszywa i wypełniacze
  do różnych zastosowań

  Do drogownictwa, budownictwa, rolnictwa i przemysłu szklarskiego.

  więcej
 • Mikronizowana mączka wapienna

  Z przetwarzania naturalnego wapienia jurajskiego o dużej czystości chemicznej, niskiej twardości oraz wysokim stopniu jasności.

  więcej
 • Mączki wapienne
  do przemysłu szklarskiego GLASS-PREMIUM

  Węglan wapnia w postaci mączki wapiennej jest obok piasku kwarcowego, węglanu sodu i innych niezbędnych dodatków podstawowym surowcem do produkcji szkła.

  więcej
 • WYPEŁNIACZE DO CHEMII BUDOWLANEJ

  Właściwości kruszyw do betonu klasyfikowane są według normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.

  więcej
 • sorbenty

  Energetyka wykorzystuje wapień (sorbenty wapienne) do wiązania cząstek siarki, aby zmniejszyć jej emisję do atmosfery.

  więcej
 • materiał paszowy
  -węglan wapnia

  Materiał paszowy (węglan wapnia) jest podstawowym dodatkiem w karmieniu zwierząt i źródłem łatwo przyswajalnego wapnia.

  więcej
 • wapno nawozowe

  Wapno JURASICK charakteryzuje się m.in. wyjątkowym rozdrobnieniem oraz bezpiecznym działaniem.

  więcej
 • KAMIEŃ WAPIENNY
  DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

  W tej grupie produktów najistotniejszą cechą jest ich skład chemiczny i to określany indywidualne przez każdego odbiorcę w zależności od jego potrzeb.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  DLA DROGOWNICTWA

  W drogownictwie kamień wapienny może być wykorzystany jako kruszywo do podbudowy dróg lub wypełniacz wapienny do mas bitumicznych.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  dla budownictwa

  Produkty EGM S.A. wyróżniają się wysoką czystością chemiczną, jasną barwą, niską zawartością chlorków i siarczanów.

  więcej
 • Grysy granitowe

  Grysy z kopalni w Chwałkowie charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi oraz wytrzymałościowymi co potwierdzają przeprowadzane systematycznie badania laboratoryjne.

  więcej
 • Kamień hydrotechniczny

  Produkujemy kamień do robót hydrotechnicznych zgodny z normą PN-EN 13383-1.

  więcej
 • Kruszywa do drogownictwa i budownictwa

  Produkujemy kruszywa do zastosowania w obiektach budowlanych oraz budownictwie drogowym.

  więcej
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
udemy course download free
download intex firmware
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=