WYPEŁNIACZE DO CHEMII BUDOWLANEJ

Wypełniacze do chemii budowlanej – Ultrasuchy Wypełniacz

Ultrasuchy wypełniacz wapienny to innowacyjny drobnoziarnisty produkt otrzymywany z kamienia wapiennego ze złoża „Wierzbica”. Znajduje ona zastosowanie w produkcji najwyższej jakości wyrobów z branży chemii budowlanej takich jak: emulsje, kleje, szpachle, farby, bitumy, betony, zaprawy, tynki itp. Produkt oferowany jest jako mączka wapienna bądź kruszywo wypełniające o dostosowanym do potrzeb obiorców rozkładzie ziarnowym.

Produkt, dzięki połączeniu unikalnych parametrów fizyko-chemicznych złoża z jakiego powstał oraz zastosowaniu nowatorskich rozwiązań związanych z jego przetwórstwem, stanowi dużą konkurencję na rynku wśród dostawców wypełniaczy węglanowych.

Produkcja ultrasuchego wypełniacza opiera się na selektywnej eksploatacji złoża wapieni jurajskich o unikalnych parametrach chemicznych. Są to m.in. wysoka zawartość węglanu wapnia (oscylująca wokół 99%), niska zawartość związków barwiących żelaza czy manganu oraz niska zawartość krzemionki.

Dzięki takim parametrom ultrasuchy wypełniacz przeznaczony do chemii budowlanej osiąga poziom czystości w granicach 98-99% zawartości węglanu wapnia oraz cechuje się wysoką jasnością na poziomie 93. Cecha ta jest szczególnie istotna dla producentów asortymentu chemii budowlanej – wysoki poziom jasności powoduje, iż producent nie musi dodawać dużych ilości bardzo drogich dodatków (np. biel tytanowa) do swoich produktów. Korzyści ze zmniejszenia udziału bieli tytanowej w farbach mają ogromne znaczenie z punktu widzenia priorytetów ekologicznych w dziedzinie farb. Energochłonna produkcja bieli tytanowej wiąże się z m.in. z emisją CO2 i SO2, czego następstwem jest globalne ocieplenie i zakwaszenie atmosfery.

Innowacyjna technologia produkcji ultrasuchych wypełniaczy ze złoża Wierzbica pozwala na ograniczenie zawilgocenia produktu do poziomu max 0,05%, a także nadania ziarnom odpowiedniej (niskiej) twardości. Dzięki opracowanemu w ramach prac B+R rozwiązaniu technologicznemu, którego istotą jest dosuszanie nadawy na każdym etapie procesu technologicznego możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie aglomeracji ziaren i osiągnięcie wskaźnika zawilgocenia dotychczas nieosiągalnego dla żadnej z firm konkurencyjnych w skali europejskiej. Zmniejszona wilgotność ma decydujący wpływ na zmniejszenie ryzyka ponownego zbrylania i aglomeracji produktu pylastego, co z kolei powoduje znaczne oszczędności energetyczne, materiałowe i czasowe dla klientów EGM, a co za tym idzie wymierne korzyści ekologiczne.

Nowy produkt oferowany przez EGM cechuje się twardością na poziomie ok. 66. Twardość ma bezpośredni wpływ na małą abrazywność produktu- co powoduje zmniejszenie zużycia urządzeń nie tylko produkcyjnych, ale i bezpośrednio związanych z usługami budowlanymi (wymierne korzyści ekonomiczne).

Wskaźnik pH oscyluje poniżej poziomu 8,5 (lekko zasadowy). Dzięki temu istnieje możliwość stosowania niereaktywnego wypełniacza, kompatybilnego z różnymi spoiwami w różnego rodzaju asortymencie z zakresu chemii budowlanej. Lekko alkaliczne pH wypełniacza w zawiesinie wodnej czyni go idealnym np. do stosowania w farbach emulsyjnych i dyspersyjnych.

Niska liczba olejowa daje możliwość zwiększenia ilości wypełniacza w wyrobie bez pogarszania końcowych właściwości wyrobu, co również ma wpływ na korzystną cenę tego produktu. Poziom tego wskaźnika w produkcie EGM wynosi poniżej 18.

Ultrasuchy wypełniacz produkowany przez EGM S.A. charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami reologicznymi. Przeprowadzone prace B+R potwierdziły, że wypełniacze na bazie kamienia wapiennego ze złoża „Wierzbica” cechują się największą kubicznością ziaren w porównaniu z innymi technologiami wytwórczymi.

Innowacyjna drobnoziarnista mączka zapewnia korzyści dla procentów chemii budowlanej, między innymi poprzez poprawę aplikacji mączki w wyrobach finalnych czy zmniejszenie zużycia elementów roboczych urządzeń.

Karta produktu – do pobrania

pobierz deklaracje zgodności

inne produkty

 • Wapienne i granitowe kruszywa i wypełniacze
  do różnych zastosowań

  Do drogownictwa, budownictwa, rolnictwa i przemysłu szklarskiego.

  więcej
 • Mikronizowana mączka wapienna

  Z przetwarzania naturalnego wapienia jurajskiego o dużej czystości chemicznej, niskiej twardości oraz wysokim stopniu jasności.

  więcej
 • Mączki wapienne
  do przemysłu szklarskiego GLASS-PREMIUM

  Węglan wapnia w postaci mączki wapiennej jest obok piasku kwarcowego, węglanu sodu i innych niezbędnych dodatków podstawowym surowcem do produkcji szkła.

  więcej
 • WYPEŁNIACZE DO CHEMII BUDOWLANEJ

  Właściwości kruszyw do betonu klasyfikowane są według normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.

  więcej
 • sorbenty

  Energetyka wykorzystuje wapień (sorbenty wapienne) do wiązania cząstek siarki, aby zmniejszyć jej emisję do atmosfery.

  więcej
 • materiał paszowy
  -węglan wapnia

  Materiał paszowy (węglan wapnia) jest podstawowym dodatkiem w karmieniu zwierząt i źródłem łatwo przyswajalnego wapnia.

  więcej
 • wapno nawozowe

  Wapno JURASICK charakteryzuje się m.in. wyjątkowym rozdrobnieniem oraz bezpiecznym działaniem.

  więcej
 • KAMIEŃ WAPIENNY
  DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

  W tej grupie produktów najistotniejszą cechą jest ich skład chemiczny i to określany indywidualne przez każdego odbiorcę w zależności od jego potrzeb.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  DLA DROGOWNICTWA

  W drogownictwie kamień wapienny może być wykorzystany jako kruszywo do podbudowy dróg lub wypełniacz wapienny do mas bitumicznych.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  dla budownictwa

  Produkty EGM S.A. wyróżniają się wysoką czystością chemiczną, jasną barwą, niską zawartością chlorków i siarczanów.

  więcej
 • Grysy granitowe

  Grysy z kopalni w Chwałkowie charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi oraz wytrzymałościowymi co potwierdzają przeprowadzane systematycznie badania laboratoryjne.

  więcej
 • Kamień hydrotechniczny

  Produkujemy kamień do robót hydrotechnicznych zgodny z normą PN-EN 13383-1.

  więcej
 • Kruszywa do drogownictwa i budownictwa

  Produkujemy kruszywa do zastosowania w obiektach budowlanych oraz budownictwie drogowym.

  więcej
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
download udemy paid course for free
download karbonn firmware
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download