O firmie

Spółka EGM została powołana w 2000 roku. Podstawowym zamierzeniem spółki było udokumentowanie złoża wapieni jurajskich „Wierzbica” położonego w gminie Sobków, w woj. Świętokrzyskim, a następnie przygotowanie i uruchomienie eksploatacji. Zamierzenie to zostało zrealizowane w 2006 roku
i obecnie ze złoża „Wierzbica” wydobywamy surowiec skalny o bardzo wysokich parametrach chemicznych. Pod tym względem złoże to zalicza się niewątpliwie do unikatowych. W dokumentacji geologicznej jest nawet stwierdzenie, że zawartość węglanu wapnia (średnio ponad 98 % CaCO3) stawia je „w rzędzie najlepszych jakościowo złóż w Polsce i w Europie dla potrzeb przemysłu wapienniczego”.

Z tego surowca produkujemy szeroką gamę asortymentów granulacyjnych głównie kamienia wapiennego dla celów przemysłowych. Z części surowca produkujemy również kruszywa dla drogownictwa i do betonu (zgodne ze zharmonizowanymi normami europejskimi) oraz wapno nawozowe.

Z końcem roku 2013 w sąsiedztwie kopalni uruchomiony został nowoczesny kompleks technologiczny do przeróbki kamienia wapiennego, co poszerzyło gamę naszych produktów o wysokojakościowe wapienne produkty drobnoziarniste, przeznaczone dla wielu gałęzi przemysłu i rolnictwa. Kompleks ten jest systematycznie rozbudowywany.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą handlową oraz do odwiedzenia naszej kopalni i przemiałowni, aby naocznie przekonać się, że są one ekologicznie niekonfliktowe a produkcja odbywa się zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi i obowiązującymi wymogami ochrony środowiska.

OGŁOSZENIE:
„Projekt planu urządzenia lasu”
PLAN URZĄDZENIA LASU