Siedziba spółki EGM S.A.

30-363 Kraków
ul. Rydlówka 5
+48 12 630 39 38
biuro@egmsa.pl
NIP 675-12-35-267
REGON 357 132 819
KRS 0000 614 007

Kopalnia Wapieni „Wierzbica”

Marcin Połowniak
Dyrektor Kopalni,
Kierownik ruchu zakładu górniczego
+48 509 397 966
marcin.polowniak@egmsa.pl

Paweł Michalec
Dyrektor Handlowy
+48 500 079 087
pawel.michalec@egmsa.pl

Joanna Siadkowska
Doradca Handlowo-Techniczny
+48 516 149 494
joanna.siadkowska@egmsa.pl