sorbenty

Sorbenty wapienne

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

 • sorbent wapienny do kotłów średniej mocy z cyrkulacyjną warstwą fluidalną 0,1-0,4 mm
 • sorbent wapienny 0-0,09 mm
 • sorbent wapienny 0,4-0,8 mm

Energetyka wykorzystuje wapień (sorbenty wapienne) do wiązania siarki, aby zmniejszyć jej emisję do atmosfery. Wyróżniamy trzy metody odsiarczania:

 • mokra
 • półsucha,
 • sucha

To na co zwraca szczególna uwagę branża elektrociepłownicza podczas procesu odsiarczania to:

 • zdolnością wiązania siarki (wskaźniki RI i CI),
 • ilość stosowanego sorbentu,
 • czystość i stałość składu popiołu,
 • jakość gipsu

Sorbenty produkowane na bazie kamienia wapiennego ze złoża Wierzbica charakteryzują się:

 • wysoką zawartością węglanu wapnia
 • wysoką porowatością
 • znakomitymi wskaźniki: reaktywności RI < 2,5 mol Ca/mol S i sorpcji bezwzględnej CI > 120 g S/kg

Produkowana w EGM S.A. różna gama granulacyjna sorbentów umożliwia stosowanie ich zarówno w mokrej metodzie odsiarczania spalin (sorbenty pyliste) jak i w metodzie suchej (sorbenty gruboziarniste).

Karta produktu – sorbent wapienny do kotłów średniej mocy z cyrkulacyjną warstwą fluidalną

pobierz deklaracje zgodności

inne produkty

 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  DLA DROGOWNICTWA

  W drogownictwie kamień wapienny może być wykorzystany jako kruszywo do podbudowy dróg lub wypełniacz wapienny do mas bitumicznych.

  więcej
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  dla budownictwa

  Produkty EGM S.A. wyróżniają się wysoką czystością chemiczną, jasną barwą, niską zawartością chlorków i siarczanów.

  więcej
 • KAMIEŃ WAPIENNY
  DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

  W tej grupie produktów najistotniejszą cechą jest ich skład chemiczny i to określany indywidualne przez każdego odbiorcę w zależności od jego potrzeb.

  więcej
 • wapno nawozowe

  Wapno JURASICK charakteryzuje się m.in. wyjątkowym rozdrobnieniem oraz bezpiecznym działaniem.

  więcej
 • materiał paszowy
  -węglan wapnia

  Materiał paszowy (węglan wapnia) jest podstawowym dodatkiem w karmieniu zwierząt i źródłem łatwo przyswajalnego wapnia.

  więcej
 • Mączki wapienne
  do przemysłu szklarskiego GLASS-PREMIUM

  Węglan wapnia w postaci mączki wapiennej jest obok piasku kwarcowego, węglanu sodu i innych niezbędnych dodatków podstawowym surowcem do produkcji szkła.

  więcej
 • WYPEŁNIACZE DO CHEMII BUDOWLANEJ

  Właściwości kruszyw do betonu klasyfikowane są według normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.

  więcej
 • sorbenty

  Energetyka wykorzystuje wapień (sorbenty wapienne) do wiązania cząstek siarki, aby zmniejszyć jej emisję do atmosfery.

  więcej
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
lynda course free download
download xiomi firmware
Download Premium WordPress Themes Free
udemy paid course free download