• KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  DLA DROGOWNICTWA

  Zobacz
 • KRUSZYWA I WYPEŁNIACZE
  dla budownictwa

  Zobacz
 • KAMIEŃ WAPIENNY
  DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

  Zobacz
 • wapno nawozowe

  Zobacz
 • materiał paszowy
  -węglan wapnia

  Zobacz
 • Mączki wapienne
  do przemysłu szklarskiego GLASS-PREMIUM

  Zobacz
 • WYPEŁNIACZE DO CHEMII BUDOWLANEJ

  Zobacz
 • sorbenty

  Zobacz

Kamień wapienny powstaje w wyniku mechanicznego urabiania skał węglanowych. W zależności od składu chemicznego i technologii przeróbki przeznaczany jest do celów przemysłowych (kamień wapienny przemysłowy), budownictwa i drogownictwa (kruszywa i wypełniacze) oraz w postaci drobnoziarnistych produktów wapiennych do rolnictwa, hut szkła, elektrowni jako sorbent do odsiarczania spalin, chemii budowlanej, przemysłu paszowego itp.
Produkty finalne objęte są stałym monitoringiem jakości zgodnie z wytycznymi Zakładowej Kontroli Produkcji, systemem ISO 9001 oraz GMP+B2.

Spółka EGM została powołana w 2000 roku. Od 2006 roku eksploatuje własne złoże wapieni jurajskich „Wierzbica”.
Wydobywany surowiec skalny posiada bardzo wysokie parametry chemiczne, co pozwala zaliczyć to złoże do unikatowych.
Zawartość CaCO3, średnio powyżej 98%, stawia je w rzędzie najlepszych jakościowo złóż w Polsce i Europie dla potrzeb przemysłu wapienniczego.

W celu optymalnego wykorzystania fizyko-chemicznych parametrów wapienia z tego złoża, w 2013 roku Spółka wdrożyła innowacyjną technologię produkcji drobnoziarnistych wyrobów wapiennych.