VI.2017

rdziedzicz_strony

Uzyskanie Branżowego Znaku Jakości SOLIDNE KRUSZYWA w I Edycji Konkursu „Solidne Kruszywa – BZJ” Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

XII.2016

rdziedzicz_strony

Uczczenie jubileuszu 10-lecia obecności Spółki na rynku produktów wapiennych (współorganizacja branżowego Seminarium technicznego, premiera filmu dokumentalnego, uroczysta Barbórka).

VI.2016

rdziedzicz_strony

Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa produkowanych materiałów paszowych potwierdzającego, że ich produkcja realizowana jest zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w standardzie GMP+ B2.

V.2016

rdziedzicz_strony

Członkostwo w EcoVadis – międzynarodowej platformie dla przedsiębiorstw angażujących się w Obszarach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility).

IV.2016

rdziedzicz_strony

Zmiana statusu firmy ze „Sp.z o.o.” na „S.A.”.

XI.2015

rdziedzicz_strony

Przyznanie przez Polską Izbę Ekologii w XIV Edycji Konkursu „Ekolaury PIE”, EKOLAURU za mechanicznie aktywowane sorbenty do odsiarczania spalin z konwencjonalnej energetyki zawodowej.

VIII.2015

rdziedzicz_strony

Wdrożenie systemu zarządzania NAVISION usprawniającego funkcjonowanie spółki w okresie intensywnych zmian.

VII.2015

rdziedzicz_strony

Zakończenie drugiego etapu budowy przemiałowni (budynek pakowni, druga bateria 4 silosów) oraz rozruch instalacji do workowania produktów drobnoziarnistych.

VI.2015

rdziedzicz_strony

Doprowadzenie do przemiałowni sieci gazu ziemnego z przyłączem zastępującym tymczasową instalację LPG.

II.2014

rdziedzicz_strony

Wdrożenie systemu HACCP (analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) w zakresie produkcji kredy pastewnej.