Centrum Badawczo Rozwojowe

Oferuje dostęp do nowoczesnych technologii badawczych oraz zapewnia współpracę z wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Zakres działalności centrum obejmuje kompleksowe badania z obszaru:

– analiz strukturalnych,
– składu chemicznego,
– granulometrii,
– barwy, preparatyki i wiele innych.

Oferta usług badawczych kierowana jest do wszystkich gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branży chemii budowlanej, producentów pasz i nawozów, producentów kruszyw i drobnoziarnistych produktów mineralnych, producentów tworzyw sztucznych i innych. Szczególny obszar zainteresowania stanowią dla Spółki EGM mieszanki mineralne, których skład bazuje na funkcjonalnych minerałach tj. węglan wapnia, zeolit i innych. Dzięki nowoczesnym metodom badawczym EGM ma możliwość analizy szeregu parametrów fizykochemicznych komponentów oraz gotowych mieszanek, a także ich recepturowania pod kątem określonego przeznaczenia.

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, pomagamy w doborze metod badawczych do analiz właściwości określonego rodzaju materiału oraz pod kątem różnych jego zastosowań.